Kredyty dla Profesjonalistów

Kredyt dla Profesjonalistów jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują gotówki na rozwój swojej działalności. Kredyt można przeznaczyć również na refinansowanie kredytów zaciągniętych w innych bankach.
Kto może skorzystać z Kredytu dla Profesjonalistów? 
Kredyt może zostać udzielony przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą, spółkom osobowym (cywilna, jawna i partnerska), spółkom kapitałowym, gdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą/ większość wspólników wskazanych powyżej spółek należą do jednej z poniższych grup zawodowych (legitymują się prawem do wykonywania zawodu), oraz prowadzą działalność związaną z posiadanym/wykonywanym zawodem lub profil działalności firmy jest tożsamy z działaniami następujących zawodów (działalność dominująca):

 • Lekarz, Dentysta, Technik dentystyczny, Farmaceuta, Pielęgniarka, Położna, Ratownik medyczny, Optyk, Protetyk, Fizjoterapeuta, Psycholog,
 • Weterynarz,
 • Biegły rewident, Księgowy, Doradca Podatkowy,
 • Prawnik, tj. Radca Prawny, Adwokat, Notariusz,
 • Architekt, Inżynier budownictwa, Kierownik budowy, Geodeta, Rzeczoznawca majątkowy, Zarządca nieruchomości,
 • Tłumacz przysięgły,
 • Informatyk

I jednocześnie:

 • Rozlicza się na podstawie uproszczonej bądź pełnej księgowości
 • Prowadzi działalność związaną z wykonywanym zawodem

Jakie są parametry kredytu?

 • Kwota kredytu od 10 000 PLN do 650 000 PLN bez zabezpieczenia
 • Waluta: PLN
 • Okres kredytowania: maksymalnie 12 lat
 • Stopa procentowa: zmienna, zależna od WIBOR
 • Płatność odsetek: miesięcznie
 • Harmonogram spłat: miesięczne równe raty kapitałowo-odsetkowe
 • Nie wymagamy wkładu własnego oraz biznesplanu.

Kredyt na kwotę 500 000 zł z okresem kredytowania do 144 mies. przeznaczony jest dla wybranych zawodów: biegły rewident, księgowy, doradca podatkowy, prawnik, radca prawny, notariusz, adwokat, weterynarz, lekarz, dentysta. Dla pozostałych zawodów: technik dentystyczny, farmaceuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, protetyk, psycholog, architekt, inżynier budownictwa, kierownik budowy, geodeta, rzeczoznawca majątkowy, zarządca nieruchomości, tłumacz przysięgły, optyk, informatyk, dostępny jest kredyt na kwotę do 400 000 zł z okresem kredytowania do 120 mies.

Dlaczego warto wziąć Kredyt dla profesjonalistów? 
Kredyt dla profesjonalistów jest doskonałym rozwiązaniem, jeśli potrzebujesz szybko gotówki na finansowanie dowolnego celu związanego z rozwojem bieżącej działalności lub chcesz refinansować zobowiązania w innych bankach. Charakteryzuje się konkurencyjną ceną i łatwością uzyskania.
Aby otrzymać ten kredyt, nie trzeba przedstawiać zaświadczeń o niezaleganiu wobec ZUS i US.
Dodatkowo, aby szybciej i łatwiej uzyskać środki z kredytu, nie potrzebujesz biznes planu oraz wkładu własnego.
Biorąc Kredyt dla Profesjonalistów, uzyskasz korzyść podatkową – możesz włączyć część odsetkowej raty w koszty uzyskania przychodu.

Zamów kontakt - Sprawdź jak szybko oddzwonimy