Regulamin

Szanowni Klienci przygotowaliśmy dla Państwa Regulamin Korzystania z serwisu Internetowego www.motoraty.pl, który w dalszej części dokumentu będziemy nazywać „Regulaminem”.

Regulamin dostarczy Państwu niezbędnych informacji dotyczących między innymi zasad funkcjonowania serwisu internetowego, zasady świadczenia Usług.


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Przedmiotem działalności serwisu internetowego www.motoraty.pl jest organizacja sprzedaży produktów finansowych w postaci Leasingów, kredytów samochodowych, Pożyczek na zakup samochodu oraz pod zastaw samochodu, Ubezpieczenia GAP, najmu długoterminowego.
 • Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • W Regulaminie użyto poniższych pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:
  • Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Adres mailowy – adres poczty elektronicznej właściwy do kontaktu z Właścicielem serwisu Internetowego tj. [email protected]
  • Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu Internetowego www.motoraty.pl
  • Serwis Internetowy www.motoraty.pl - Serwis prowadzony przez Właściciela w którym Użytkownicy za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą uzyskać informację na temat finansowania różnych przedmiotów w postaci leasingu, kredytu, pożyczki oraz ubezpieczenia GAP
  • Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Użytkownika, zawierająca określoną informację.
  • Produkt - dostępna w ofercie usługa finansowa w postaci Leasingu, Kredytu, Pożyczki, ubezpieczenia GAP,
  • Strona Internetowa – strona serwisu Internetowego www.motoraty.pl
  • Treść - przesłana przez Użytkownika w formularzu kontaktowym w serwisie Internetowym taka jak: dane kontaktowe, treść wiadomości napisana przez Użytkownika,
  • Właściciel Platformy Internetowej – Administrator – Adrian Suwała, ul. Tadeusza 16 lok 2, 05-270 Marki, NIP: 5262822349, REGON: 141387395, adres e-mail: [email protected]
 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w wyniku korzystania z serwisu Internetowego jest Właściciel serwisu Internetowego www.motoraty.pl
 • W celu uzyskania informacji na temat metod ochrony danych osobowych stosowanych przez Właściciela serwisu Internetowego zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności umieszczoną w serwisie Internetowym w miejscu „Polityka Prywatności”
 • Warto wiedzieć, że:
  • momentem zamówienia kontaktu w serwisie Internetowym jest moment kliknięcia w przycisk „Zamów kontakt - Sprawdź jak szybko oddzwonimy” oraz formularzu kontaktowym „Zamów kontakt - Sprawdź jak szybko oddzwonimy”

§2 OGŁOSZENIA PRZEDMIOTÓW

 • W ramach funkcjonalności www.motoraty.pl, Użytkownik ma możliwość poznania informacji dostępnej propozycji samochodów oraz innych przedmiotów które są oferowane w serwisie Internetowy, w przedstawionej informacji danego ogłoszenia znajdują się podstawowe informację odnośnie pojazdu oraz przykładowego finansowania.
 • W celu złożenia zapytania/zamówienia w pierwszej kolejności należy wybrać interesujący Produkt z Oferty dostępnej w serwisie Internetowym www.motoraty.pl opublikowany za pośrednictwem www.motoraty.pl i skontaktować się telefonicznie lub mailowo bądź poprzez formularz kontaktowy zamawiając kontakt.
 • Właściciel serwisu Internetowego nie jest właścicielem oferowanych przedmiotów, umieszczone ogłoszenia są wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 §1. Kodeksu Cywilnego. Właściciel serwisu Internetowego nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia. Zdjęcia oferowanych przedmiotów są podglądowe.

§3 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


- POUCZENIE DLA KLIENTÓW -

 • Każdy Klient, który zawrze Umowę o finansowanie przedmiotu zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiada status Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia. Należy poinformować stronę finansującą pisemnie pocztą tradycyjną lub internetową w postaci wysłania wiadomości elektronicznej lub telefonicznie na adres strony finansującej.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Serwis Internetowy działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego. Do wszystkich kwestii, które nie zostały poruszone w Regulaminie stosujemy odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2018 roku do odwołania.
Zamów kontakt - Sprawdź jak szybko oddzwonimy